Шановні друзі!

Радо повідомляємо, що у видавництві «Генеза» виходять друком  навчальні посібники для підготовки до ЗНО-2016:


Математика, базовий та поглиблений рівні
(автори: Ю.О. Захарійченко, О.В. Школьний)

Посібник структуровано відповідно до десяти основних розділів сучасного шкільного курсу математики: «Числа і вирази», «Функції та їх графіки», «Рівняння та системи рівнянь», «Нерівності та системи нерівностей», «Текстові задачі», «Елементи математичного аналізу», «Планіметрія», «Стереометрія», «Вектори і координати», «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики», що сприятиме систематичному повторенню курсу математики загальноосвітньої школи та успішній підготовці до ЗНО.  

Кожен розділ містить кілька тематичних підпунктів, до яких наведено тренувальні тестові завдання чотирьох видів (з вибором однієї відповіді, на встановлення відповідності, із короткою відповіддю та з повним обґрунтуванням) двох рівнів складності: базового та поглибленого. Структура кожного підпункту фактично повторює структуру тесту ЗНО відповідного рівня і сприяє адаптації учнів до такого формату контролю якості знань з математики. 

 Завершується кожний розділ підсумковим тематичним тестом, який також подано у форматі тесту ЗНО. У кінці посібника вміщено 7 тестів, структура та обсяг яких повністю відповідає специфікації сертифікаційної роботі ЗНО з математики.

Для самоконтролю якості підготовки до ЗНО посібник містить відповіді до всіх пропонованих у ньому завдань.


Історія України
(автор В.С.Власов)

У 2016 р. зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та державна підсумкова атестація (ДПА) проводитимуться за зміненими правилами. Результати ЗНО з історії України будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої школи для всіх випускників. 

 Призначення посібника – сприяти успішній допомогти в підготовці до ЗНО й відповідно до ДПА з історії України: пригадати вже вивчене та повторене за шкільними підручниками, потренуватися в розв'язуванні тестових завдань у форматі ЗНО. 

Запропоновані в кожному розділі тренувальні тестові завдання складаються з усіх типів завдань, що їх використовує Український центр оцінювання якості освіти для перевірки історичної компетентності абітурієнтів: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з короткою відповіддю множинного вибору. Завдання розроблено враховуючи методичні вимоги до такого виду оцінювальних матеріалів: варіанти відповідей до завдань дібрано коректно (усі однорідні та правдоподібні), що істотно поліпшує якість підготовки.

Остання частина посібника пропонує Вам виконати тренувальні тести з історії України у форматі ЗНО, відповідно до специфікації, розробленої Українським центром оцінювання якості освіти. Виконавши кілька запропонованих варіантів, переконаєтеся, наскільки ґрунтовно ви опанували курс та чи готові до складання ЗНО та ДПА з історії України, з’ясуєте, чи потрібно повертатися до якихось тем.  Натхнення та успіхів!Українська мова та література
(автори: О.П.Дубчак, О.Л.Данилейко). 

За допомогою цього видання майбутні учасники тестування матимуть змогу в короткий термін крок за кроком засвоїти необхідний матеріал; закріпити й узагальнити свої знання; потренуватися у виконанні тестів; самостійно оцінити рівень своїх навчальних досягнень з української мови та літератури.

Теоретичний матеріал і тестові завдання в довіднику сформовано відповідно до нової програми ЗНО з української мови та літератури. Кожен розділ, представлений у посібнику, узгоджено з тематичним розділом програми і розроблено з метою якнайлегшого і якнайефективнішого засвоєння абітурієнтом необхідних знань. Посібники містять тестові завдання різних типів, які структуровано відповідно до основних розділів шкільної програми, та тренувальні тести у форматі сертифікаційних робіт ЗНО, що сприятиме успішній адаптації учнів до такої форми контролю якості знань, дасть змогу систематизувати знання з предмета та підготуватися до ЗНО і ДПА. Для самоконтролю якості підготовки до посібників включено відповіді до всіх завдань.
м. Київ, вул. Маршала Тимошенко 2-Л, тел.: +38 (044) 426 71 81, 426 71 56