Додатковий конкурс підручників 5 класів для вибору учителями

Нові підручники видавництва «Генеза», які беруть участь у додатковому конкурсному відборі проектів підручників для учнів 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, успішно пройшли перший етап Конкурсу. Згідно з рішеннями конкурсних комісій їм пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Дякуємо авторам за плідну співпрацю під час підготовки проектів підручників. Упевнені, що слушні зауваження та пропозиції експертів: науковців, методистів, учителів-практиків – сприяли покращанню видань.

Під час другого етапу Конкурсу вчителі та педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти мають здійснити вибір проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів (перші 60 стор.).

Колеги! Просимо вас розглянути на сайті Інституту модернізації змісту освіти фрагменти оригінал-макетів наших підручників і здійснити свій вибір. Також пропонуємо вам ознайомитися з цими самими фрагментами підручників, розміщеними на сайті видавництва.

Зробіть правильний вибір, адже підручники видавництва «Генеза» завжди вирізняються якістю навчального матеріалу та художнього оформлення. Нашу навчальну літературу зорієнтовано на формування в учнів саме тих умінь і конмпетентностей, які будуть необхідними їм для успішної самореалізації в житті.

Щиро вдячні й сподіваємося на подальшу співпрацю.

З повагою – головний редактор Наталія Заблоцька

5 КЛАС

Л.В. Горбач, Г.Ю. Трінька «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

Ю.М. Клименко «Французька мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

Ю.М. Клименко «Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

В.Г. Редько, В.І. Береславська «Іспанська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

В.Г. Редько, В.І. Береславська «Іспанська мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти