Математика, 1кл. - Лишенко Г. П.

Автор

Лишенко Г. П.

Лишенко К. О.

Соколовська А. В.

Мова видання
українська
Анотація

Шановні вчителі початкових класів! 🤗

Представляємо вашій увазі конкурсний навчальний посібник «Математика» для 1 класу закладів загальної середньої освіти у 3-х частинах; автори Григорій ЛишенкоКатерина Лишенко, Алла Соколовська

Засади створення посібника:

 • реалізовано наступність між дошкільним і початковим навчанням 
 • систему завдань спрямовано на формування ключових і математичних компетентностей, розвиток логіко-математичного, аналітичного і критичного мислення  
 • сюжети завдань узято з  повсякденного життя, ураховано інтереси та вподобання дітей цього віку
 • вправи дібрано так, щоб учитель мав свободу вибору форм роботи з класом (колективна, групова, парна, індивідуальна)
 • вбудовано завдання для самоперевірки
 • доступно для інклюзивної та дистанційної освіти

Переваги:

 • проста й зрозуміла побудова: сім розділів, у межах яких подано поурочний матеріал, що включає як усні вправи, уведення нового матеріалу, теоретичні відомості, технічні завдання на відпрацювання вивченого чи актуалізацію/активізацію знань з уже опанованого, так і практичні вправи, прописи, розвивальні та завдання підвищеної складності
 • віршований мотивуючий вступ-звернення до дітей
 • система лаконічних умовних позначень, які не відволікають дитину
 • запитання й завдання інтегровано з такими освітніми галузями, як природознавча, здоров’язбережувальна, мовно-літературна, технологічна, громадянська та історична
 • відповідність обом Типовим освітнім програмам за кількістю годин і змістовим наповненням, зокрема в сюжетах завдань відображено тематичні тижні за модельною програмою для 1 класу
 • утворення чисел подано за принципом прилічування та відлічування по одиниці
 • арифметичні дії додавання й віднімання вводяться одночасно
 • під час уведення нового матеріалу, а також у більшості вправ уміщено «парні» малюнки (зліва – справа), наприклад, утворення чисел – зліва прилічуванням одиниці, справа – відлічуванням 
 • достатня кількість різноманітних вправ на кожний урок, вправляння в письмі цифр, виразів, практичні завдання на побудову геометричних фігур та багато ін.; диференціація за рахунок завдань на вибір, завдань з логічним навантаженням
 • поєднання матеріалу підручника і робочого зошита сприяє ефективній організації навчання математики

Презентація підручника


Окрім самого підручника ви отримаєте додатково методичну підтримку від видавництва "Генеза":

📍 Календарно-тематичне планування уроків математики за посібником «Математика. 1 клас» у трьох частинах (частина 1, частина 2, частина 3) 

>>> Календарне планування

📍 Пропонуємо також для розгляду:

>>> Методика розв'язування задач у 1 класі Нової української школи (Г. П. Лишенко, К. О. Лишенко)