Географія. Підручник для 6 класу - Гільберг Т.Г. - (107063)

Ціна
400,00 грн
Автор

Гільберг Т.

Довгань А.
Совенко В.

Код ISBN
978-617-8363-38-3
Артикул
107063
Мова видання
українська
Обкладинка
тверда
Анотація

Шановні вчителі! 🤗

Пропонуємо вашій увазі новий підручник видавництва "Генеза" — «Географія. 6 клас» (автори: Т. Гільберг, А. Довгань, В. Совенко).

Це підручник, що реалізує принципи, філософію та концептуальні засади Нової української школи. Відповідає модельній навчальній програмі з географії.
Використання цього підручника в освітньому процесі шестикласників сприятиме розвитку просторового мислення, ключових компетентностей та наскрізних умінь.

Підручник не тільки вчить критично мислити. Він сформований як відкрита система, що мотивує учнів у кожному завданні спрямовувати свої пізнавальні зусилля на виконання компетентнісних, творчих і прикладних завдань. Навчальні матеріали дозволяють залучити сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що полегшують роботу при дистанційному навчання, мотивують учнів до вивчення предмета, розвивають компетентності ХХІ століття та формують кращі моральні цінності.

Завантажити підручник

Навчальна програма з географії

Робочий зошит до підручника (85 грн)


Додаткові матеріали до підручника:

📍 Календарно-тематичне планування

📍 Презентації (зразок)

📍 Електронний додаток 

💠 Якщо ви бажаєте отримувати додаткові матеріали до підручника — оформіть підписку на розсилку матеріалів за посиланням >>>


Переваги підручника:

 • Оновлений зміст і відповідність програмі
 • Реалізує зв'язок навчання з життям та практикою
 • Актуалізує знання у навчальній діяльності та життєвих ситуаціях
 • Розвиток особистісних якостей, необхідних людині для життя у XXI столітті
 • Домінування прийомів, що підвищують пізнавальний інтерес та посилюють мотивацію навчання
 • Діалогічність, орієнтованість на активне та інтерактивне навчання 
 • Система навчальних завдань, орієнтованих на самостійну навчально-пізнавальну, творчу діяльність учнів на основі застосування методів дослідження та роботи з інформацією
 • Ресурси для взаємодії, співробітництва, співтворчості та міркування учасників процесу навчання
 • Створення можливостей для розвитку навичок логічного, практикоорієнтованого, аналітичного мислення учнів, їх мовних навичок
 • Сприяння розвитку навичок самостійного навчання
 • Відображає локальні та глобальні аспекти, ситуативні приклади, різні проблеми, пов'язані з повсякденним життям людей, збереженням здоров'я та охороною довкілля;
 • Містить різні варіанти організації навчальної пізнавальної, практичної та проектно-дослідної діяльності учнів
 • Наявність системи різних завдань, питань, вправ
 • Наявність системи ілюстрацій та інших наочних матеріалів
 • Додаткові і пояснювальні тексти
 • Проблемний підхід
 • Орієнтація навчальних ресурсів на можливості самостійного пошуку та доповнення інформації; QR - коди
 • Розвиток вміння зіставлення знань з об'єктивними реаліями життя
 • Виховання відповідального та дбайливого ставлення до довкілля
 • Усвідомлення значущості екологічної культури та концепції сталого розвитку

Відгук вчителя щодо роботи за посібником "Географія" в 6 класах НУШ видавництва "Генеза":

Андронатій Олена Анатоліївна

Вчитель географії Комунального закладу «Вінницький гуманітарний ліцей №1 імені М.І. Пирогова»

Перегляд вибору підручника з географії зупинився на навчальному посібнику «Географія» для 6 класу, автори Тетяна Гільберг, Андрій Довгань, Валерій Совенко. Він розкриває провідну ідею — навчально-методичного забезпечення, її ефективність в освітньому процесі НУШ.

Актуальність посібника відповідає модельній навчальній програмі «Географія. 6–9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Запотоцький С.П., Гільберг Т.Г. та ін.). 

Творчий посібник містить приклади оригінальних уроків-практикумів, які я використовую на уроках географії. Він поділений на розділи, теми та уроки. Кожний з уроків містить інформацію про різні географічні об’єкти, процеси та явища. Їх використання допомагає  урізноманітнити вивчення нового матеріалу, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчання, розвитку комунікативної компетентності та творчих здібностей здобувачів освіти.

У посібнику відібрані й систематизовані уроки, які сприяють розвитку ключових компетентностей учнів. Запропоновані автороми вправи наповненені творчими завданнями, які сприяють реалізації завдань компетентнісного підходу у процесі формування географічних умінь здобувачів освіти. Дані завдання підвищують ефективність сприйняття шестикласниками навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості, полегшують засвоєння матеріалу, створюють у дітей творчий настрій. 

Переважна більшість завдань спрямована на пошук, розвиток критичного мислення, пам'яті, уваги, уяви і фантазії, які подобаються дітям. 

Даний посібник допомагає  урізноманітнювати практичні форми роботи на уроках географії. Рефлексія сприяє закріпленню комунікативних навичок та вмінь, стійкого інтересу до навчання, розвитку творчих здібностей здобувачів освіти.

Дає можливість проводити уроки в цікавій формі із урахуванням індивідуальних інтересів та здібностей. Залучає пасивних учнів до групової роботи, систематичної розумової праці, дає змогу дитині відчути успіх, повірити в свої сили. 


15.09.2023. НУШ 6 клас. Інноваційні інструменти та освітні технології сучасного вчителя географії

07.03.2023. Вебінар на тему: "НУШ 6 клас: спільна проєктна та навчально-дослідницька діяльність як спосіб формування географічної грамотності учнів на уроках географії"