Історія України. Підручник для 7 класу. - Власов В.

Автор

Власов В.
Данилевська О.
Ващук Д.

Мова видання
українська
Анотація

Підручник створено відповідно до модельної навчальної програми «Історія. 7–9 класи» для ЗЗСО (авт.: Бурлака О. В., Желіба О. В., Павловська-Кравчук В. А., Худобець О. А., Черкас Б. В., Щупак І. Я.) і спрямовано на вивчення історії українського середньовіччя, розуміння його значущості й внеску в світову політичну та культурну спадщину.

Він має чітку структуру, містить достатню кількість навчального матеріалу, а також різноманітні вправи, що в комплексі забезпечує розвиток історико-хронологічного, геопросторового, критичного та системного мислення, формує наскрізні вміння і розвиває творчі здібності.

Обсяг і складність пропонованого в підручнику навчального матеріалу є оптимальними і відповідають можливостям засвоєння його учнями на належному рівні, що дає змогу досягти визначені програмою очікувані результати навчання.

Послідовне застосування рекомендованих авторами методичних прийомів сприятиме формуванню в учнів навичок самостійної роботи з історичними джерелами, ілюстративним матеріалом, термінами й поняттями, спонукатиме до висловлення власних думок, створюватиме умови для формування загальних життєвих цінностей. 

Підручник містить:

✅ зручний апарат орієнтування (навчальні тексти та завдання структуровано заформами пізнавальної  діяльності (рубрики «Міркуємо», «Досліджуємо», «Обговорюємо»));
✅ проєктні та творчі завдання (з порадами та інструкціями з їх виконання та презентації);
✅ додаткові навчальні та пізнавальні відео до уроків, віртуальні екскурсії, відео за музейними експозиціями, 3D-реконструкції, які є елементом методичного апарату відповідно до завдань уроків та очікуваних результатів навчання;
✅ систему завдань для самоперевірки (онлайн-тестування до кожного уроку);
✅ узагальнення до розділів та узагальнення до курсу.


До підручника видавництво "Генеза" пропонує методичний супровід:

⏺️ Календарно-тематичне планування

⏺️ Навчальна програма

⏺️ Зошит для поточного та тематичного оцінювання

⏺️ Онлайн-тестування для самоперевірки

⏺️ Презентації до кожного уроку (зразок)

⏺️ Електронний додаток (зразок)

⏺️ Зразок інтерактивних вправ до підручника


Презентація підручника  

Пропонуємо вашій увазі Авторські практикуми з викладання історії України в 7 класі НУШ

Практикум від 25 жовтня 2023 р.

Практикум від 26 грудня 2023 р.

Вебінар від 14.02.2024 р.

Практикум від 24.04.2024 р.