Всесвітня історія. Підручник для 7 класу. - Ладиченко Т.В.

Автор

Ладиченко Т.В.
Лукач І.Б.

Івченко О.С.

Мова видання
українська
Анотація

Підручник створено відповідно до модельної навчальної програми «Всесвітня історія. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. І. Я. Щупак, А. С. Посунько, Т. В. Бакка, О. В. Бурлака, Н. С. Власова, О. В. Желіба, О. О. Махонін, Т. В. Мелещенко, В. А. Павловська-Кравчук, І. О. Піскарьова, О. А. Худобець) і спрямовано на вивчення всесвітньої історії доби середньовіччя.

Навчальна книга складається з п’яти розділів, які включають в себе 26 параграфів, та містить ґрунтовний і цікавий матеріал, де розкриваються найрізноманітніші події та явища середньовічної історії.

Обсяг і складність пропонованого в підручнику навчального матеріалу є оптимальними й відповідають можливостям засвоєння його учнями на належному рівні, що дає змогу досягти визначені програмою очікувані результати навчання.

Широке застосування аналітичних завдань та аудіовізуальних матеріалів сприятиме засвоєнню програмового матеріалу та розумінню учнями процесів і тенденцій розвитку людства. 

Підручник містить:

  • чітко структурований навчальний матеріал;
  • інноваційно орієнтований методичний апарат;
  • комплекс різнопланових завдань, для розв’язання яких запропоновано цікаві писемні та візуальні джерела;
  • гіперпосилання та QR-коди для перегляду відеоматеріалів з теми уроку;
  • онлайн-завдання: вправи, ігри, вікторини, кросворди, створені в сервісі LearningApps;
  • завдання для самоперевірки (онлайн-тести до кожного параграфа); 
  • узагальнення до розділів та узагальнення до курсу;
  • сучасні методи роботи за рубриками:

       ... Актуалізація знань, Пригадайте, Подумайте, Дізнайтесь, які мають на меті доповнити вивчений матеріал, порівняти відомі та нові історичні факти, розвинути аналітичне та творче мислення;

       ... Перевіряємо знання та Удосконалюємо вміння, що допоможуть перевірити й закріпити отримані знання та набути потрібних навичок;

       ... Діємо творчо, де пропонується здійснити власні історичні розвідки, провести аналіз нового матеріалу, взяти участь у дискусіях та історичних реконструкціях.


⏺️ Календарно-тематичне планування

⏺️ Навчальна програма

⏺️ Зошит для діагностичних робіт

⏺️ Онлайн-тестування для самоперевірки

⏺️ Презентації до кожного уроку (зразок)

⏺️ Електронний додаток


Презентація підручника  

Пропонуємо вашій увазі Авторські практикуми, присвячені реалізації НУШ в 7 класі з предмету "Всесвітня історія"

Практикум від 17.10.2023

Практикум від 19.12.2023

Вебінар від 22.02.2024

Практикум від 23.04.2024