Математика, 1кл. Діагностувальні картки - Істер О. С.

Автор

Істер О.С.

Мова видання
українська
Обкладинка
м'яка
Кількість сторінок
64
Анотація

Діагностувальні картки з математики. 1 клас» створено автором Олександром Істером відповідно до навчального посібника «Математика» для 1 класу у 3-х частинах, який відповідає ТОП з математики для 1 класу за редакцією О.Я. Савченко. Він складається з 29 карток, кожна з яких містить номери уроків та теми, яким їх призначено, відповідно до авторського календарно-тематичного планування за основним посібником і включає практичні завдання, які першокласники виконують на сторінках видання. Завдання покликані допомогти педагогам – учителям 1 класу – здійснювати формувальне оцінювання впродовж навчального року, а здобувачам освіти – допомогти аналізувати власні досягнення.

Зміст кожної картки упорядковано таким чином, щоб вона займала дві сторінки. Така побудова зручна для всіх учасників освітнього процесу: дітей, учителів, батьків першокласників, адже чітко орієнтує в обсязі кожної роботи і дозволяє використовувати посібник на вибір – як книжку і як відрізні картки.

Кожна картка містить номери уроків і назву навчальної теми, завдання викладено просто і доступно з урахуванням вікових особливостей дітей. Так, пропонується, щоб текстові завдання кількох перших карток, коли в першокласників ще не сформовані навички читання, їм читав учитель/дорослий. У кінці кожної картки подано піктограму, за допомогою якої діти можуть продемонструвати своє сприйняття процесу виконання завдань, тобто враховано рефлексію. Завдання карток проілюстровано малюнками, схемами, які є невід’ємною складовою змісту.

Одна картка передбачає:

завдання на вибір однієї правильної відповіді,

на побудову геометричних фігур (відрізків, прямих та ін.),

на обчислення виразів,

на обведення правильної відповіді / встановлення відповідності.

Здебільшого одна картка містить 4 завдання різного ступеню складності, послідовність виконання яких зумовлена авторською методикою навчання математики. Картки, роботу над якими передбачено проводити в дочисловий період, не містять номерів завдань, оскільки діти ще не вивчали нумерацію. Починаючи з картки до уроків на вивчення числа і цифри 5, уводиться нумерація завдань.

У «Передмові» автор надає вчителям рекомендації щодо організації роботи над картками. Весь матеріал унаочнено таблицями, схемами, задачі проілюстровано малюнками, які допомагають зрозуміти умову й запитання задачі та орієнтують у способі розв’язання; у текстовому оформленні використано доречні кольорові та шрифтові виділення.

Тексти в посібнику складено шрифтом, подібним до букварного, щоб діти з різним рівнем підготовки до школи були в рівних умовах і не відчували дискомфорту під час роботи за виданням.