Українська мова. Підручник для 7 класу - Заболотний О.В.

Автор

Заболотний О. В.
Заболотний В. В.

Мова видання
українська
Анотація

Зміст та обсяг закладеної в підручнику інформації відповідає змісту Державного стандарту середньої освіти та модельній навчальній програмі «Українська мова. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Заболотний О. В., Заболотний В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.).

Видання є продовженням серії підручників, створених для реалізації програми «Нова українська школа» для навчання української мови та формування ціннісних орієнтацій особистості. У 7 класі передбачено засвоєння відомостей з розділу «Морфологія» (теми «Дієслово», Прислівник», «Службові частини мови. Вигук»).

Навчальний матеріал представлений з урахуванням концентричного принципу нарощування знань, тобто послідовного й системного розширення. Змістове наповнення підручника спрямоване на формування функціональної грамотності учнів, розвиток їхніх здібностей, ключових компетентностей та наскрізних умінь, які забезпечуватимуть досягнення очікуваних результатів навчання.

Підручник передбачає варіативність способів організації навчально-пізнавальної і проєктно-дослідницької діяльності учнів на уроках: колективна, групова, парна або самостійна робота. Для реалізації диференційованого підходу у навчанні авторами посібника передбачено вправи різного рівня складності. Завдання з позначкою «Завдання для роботи з додатковими джерелами» стимулюватимуть розвиток пошукових умінь та аналітичного  мислення.

Матеріал рубрики «Культура мовлення» сприятиме формуванню в учнів та учениць навичок нормативного мовлення, мовного етикету, розширенню словникового запасу.

В окремому розділі вміщено «Уроки розвитку мовлення», які сприятимуть формуванню передбачених програмою мовленнєвих умінь і навичок.

У додатках учні та учениці знайдуть пояснення щодо виконання деяких видів завдань та словничок синонімів.

Підручник має електронний додаток, що містить інтерактивні завдання.


До підручника видавництво "Генеза" пропонує методичний супровід:

⏺️ Модельна навчальна програма

⏺️ Календарно-тематичне планування

⏺️ Навчальна програма

⏺️ Зошит для підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів

⏺️ Електронний додаток

⏺️ Презентації до уроків (зразок)


Презентація підручника 

Пропонуємо вашій увазі Всеукраїнську конференцію, присвячену реалізації НУШ в 7 класі по предмету "Українська мова":