Біологія. Підручник для 7 класу - Балан П.

Автор

Балан П., Козленко О., Остапченко Л.,

Кулініч О., Юрченко Л.

Мова видання
українська
Анотація

Зміст підручника відповідає Державному стандарту базової освіти і модельній навчальній програмі «Біологія, 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автори: Балан П.Г., Кулініч О.М., Юрченко Л.П.).

Згідно із програмою він охоплює Розділ 1. Клітина. Прокаріоти. Одноклітинні евкаріоти (Тема 1. Клітина – структурно-функціональна одиниця організмів. Прокаріоти; Тема 2. Одноклітинні евкаріоти – цілісні організми) та Розділ. 2. Різноманітність евкаріотичних організмів (Тема 3. Водорості; Тема 4. Характерні риси та будова вищих рослин; Тема 5. Різноманітність вищих рослин; Тема 6. Характерні риси та будова тварин; Тема 7. Різноманітність тварин; Тема 8. Середовища існування тварин; Тема 9. Гриби – гетеротрофні організми).

Основна мета підручника – навчити учнів орієнтуватися у світі живої природи, ознайомитися з її різноманіттям, усвідомити необхідність збереження біорізноманіття, навчитися досліджувати природу різними методами для виявлення важливих закономірностей. У підручнику на початку кожної теми є перелік різноманітних проєктів: інформаційно-пошукових, практико-орієнтованих, науково-дослідницьких, творчих, ігрових. Наприкінці кожної теми є низка завдань для перевірки засвоєних знань за такими критеріями: «Проводжу дослідження»; «Опрацьовую та використовую інформацію»; «Усвідомлюю закономірності природи», а також компетентнісно орієнтоване завдання.

На початку кожної теми, а також на початку кожного параграфа вміщене проблемне запитання чи завдання, відповідь на яке учні мають знайти, опанувавши відповідний матеріал параграфа та теми. Наприкінці кожного параграфа є коротке «Узагальнення» та низка запитань і завдань, що потребують усвідомленого засвоєння знань, включно з додатковою інформацією, що вміщена за покликанням у QR-коди. Вони спонукатимуть учнів формувати вміння формулювати і висловлювати власні думки, зіставляти, аналізувати, робити умовиводи, розвивати комунікативні навички, що є необхідною умовою для успішної реалізації особистості у житті.

Підручник вирізняється цілісністю і послідовністю викладу матеріалу, передбаченого модельною навчальною програмою. Вдало поєднано достатній рівень науковості і доступності для відповідної вікової категорії учнів. Методичний апарат дозволяє легко орієнтуватися в рубриках, а структура параграфів, їх наповнюваність сприяє підвищенню мотивації до вивчення предмета. Апарат орієнтування, ілюстрації, спеціальні позначення рубрик відповідають вимогам до сучасної навчальної книги. Теми містять обов’язкові для виконання практичні роботи за покликанням у QR-кодах.


До підручника видавництво "Генеза" пропонує методичний супровід:

⏺️ Модельна навчальна програма

⏺️ Календарно-тематичне планування

⏺️ Навчальна програма

⏺️ Презентації до кожного уроку (зразок)

⏺️ робочий зошит

⏺️ зошит для діагностичних робіт

⏺️ онлайн-тестування для самоперевірки

⏺️ Електронний додаток


Презентація підручника 

Пропонуємо вашій увазі вебінари, присвячені біології в 7 класі НУШ

Авторський практикум від 12.10.2023

Авторський практикум від 14.12.2023

Вебінар 13.02.2024

Авторський практикум від 10.05.2024