Я досліджую світ у 2 ч. 2 клас - Гільберг Т. Г.

Автор

 

Гільберг Тетяна
Тарнавська Світлана
Павич Ніна

Анотація

Підручник видавництва "Генеза" у двох частинах допоможе дітям опанувати знання з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у повній мірі, а педагогам — наповнити якісним змістом та урізноманітнити уроки. Матеріал сприяє формуванню в учнів природознавчої, громадянської, здоров’язбережувальної компетентностей шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про навколишній світ, природу й людину.

Спостереження та досліди використовуються для розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до довкілля завдяки чітко прописаному алгоритму дій, моделюванню ситуацій.

Завдання підручника, зокрема дослідницькі та ситуативні вправи, за допомогою методично вдало дібраного матеріалу та чітких формулювань дозволяють дітям повною мірою творчо реалізуватись: висувати гіпотези, проводити експерименти, робити висновки.

Запропоновано предметні та міжпредметні компетентнісні завдання на побудову алгоритму дій, моделювання ситуацій, встановлення відповідностей, занурення в інформаційне середовище.

Умовні позначення уніфіковано з новим підручником для 1 класу, що полегшує розуміння та виконання завдань, структура підручника проста й чітка, ілюстративний матеріал доцільний, допомагає усвідомленню нового, повторенню, актуалізації вивченого, закріпленню, є основою для виконання завдань.

Видання яскраво ілюстроване, містить схеми, таблиці, інфографіку, змістовні форзаци.


Видавництво "Генеза" пропонує до підручника методичну підтримку:

Презентації до уроків (зразок)

Календарно-тематичне планування з розробками уроків (зразок)

І семестр (Шиян)

І семестр (Савченко)

✅ Інтерактивні вправи (зразок)

✅ Методика (Методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 1-2 класах ЗЗСО на засаді компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник)

Зошит до підручника в 2-х частинах

Діагностичні картки

✅ Альбом (Технологічна освітня галузь)


З оригінал-макетом підручника можна ознайомитися на сайті ДНУ "ІМЗО" за посиланням >>>

Познайомитись з авторською концепцією видання можна на ютуб-каналі ІМЗО за посиланням >>>