Математика, 2 кл., Підручник - Лишенко Г. П. - (105153)

Ціна
300,00 грн
Автор

Григорій Лишенко

Код ISBN
978-966-11-0964-2/1
Артикул
105153
Мова видання
українська
Обкладинка
тверда
Формат
70х100/16
Кількість сторінок
144
Анотація

Календарне планування уроків математики 2 кл. 1-2 сем. за підручником Лишенка Г.

Конспекти до уроків математики у 2 класі за підручником Григорія Лишенка. І СЕМЕСТР

Конспекти до уроків математики у 2 класі за підручником Григорія Лишенка. ІІ СЕМЕСТР

ПРЕЗЕНТАЦІЇ до УРОКІВ:

Урок 1 Нумерація чисел у межах 100. Таблиці додавання і віднімання в межах 10. Задачі на знаходження суми та остачі. ( с.4-5)

Урок 2 Десятковий склад двоцифрових чисел.

Урок 3 Назви чисел при додаванні і відніманні.

Урок 4 Переставна властивість додавання.

Урок 5 Зв'язок між додаванням і відніманням.

Урок 6 Знаходження невідомого зменшуваного.

Урок 6 Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Додавання і віднімання чисел в межах 100.

Урок 7 Задачі на знаходження невідомого від'ємника.

Урок 7 Знаходження невідомого від’ємника.

Урок 8 Додавання і віднімання чисел частинами.

Урок 10 Таблиці додавання і віднімання числа 2.

Урок 11 Таблиці додавання і віднімання числа 3.

Урок 12 Додавання і віднімання числа 4.

Урок 13 Латинський алфавіт. Порівняння задач ... Позначення геометричних фігур буквами.

Урок 14 Вирази зі змінною.

Урок 15 Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі з двома запитаннями.

Урок 16 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання

Урок 17 Таблиці додавання і віднімання числа 6.

Урок 18 Дужки. Порядок дій у виразах з дужками.

Урок 19 Таблиці додавання і віднімання числа 7.

Урок 20 Задачі на 2 дії.

Урок 21 Таблиці додавання і віднімання числа 8.

Урок 22 Таблиці додавання і віднімання числа 9.

Урок 23 Периметр многокутника.

Урок 24 Розв’язування задач двома способами. Периметр трикутника. Порівняння виразів

Урок 25 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання.

Урок 27 Прямі і непрямі кути.

Урок 28 Прямокутник. Задачі на 2 дії. Складання задач за виразом.

Урок 29 . Квадрат. Складені задачі Довжина і ширина прямокутника з кількома запитаннями.(с.36- 37).

Урок 30 Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Урок 32 Порозрядне і поступове додавання двоцифрових чисел.

Урок 33 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Урок 35 Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд.

Урок 36 Додавання виду 76+4, 48+6, 17+23.

Урок 37 Порозрядне і поступове додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд.

Урок 38 Властивість віднімання числа від суми

Урок 39 Віднімання виду 40-8

Урок 40 Віднімання виду 65-7. Знаходження значень виразів зі змінною

урок 41 Властивість віднімання суми від числа. Розв’язування задач різними способами

Урок 43 Віднімання виду 60 – 37.

Урок 44 Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач.

Урок 45 Додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Урок 47 Множення, знак множення.

Урок 48 Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

Урок 49 Таблиця множення числа 2. Задачі на множення.

урок 50 Складання і розв’язування простих задач на множення.

Урок 51 Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2.

Урок 52 Складені задачі на дії різних ступенів.

Урок 53 Дія ділення. Задачі на ділення на рівні частини.

Урок 54 Зв'язок дій множення і ділення.

Урок 55 Задачі на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення.

Урок 56 Вирази зі змінною.

Урок 57 Таблиця ділення на 2.

Урок 58. Назви чисел при діленні.

Урок 59 Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.

Урок 60 Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.

Урок 61 Таблиця множення числа 3.

Урок 62 Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.

Урок 63 Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і числа 3 та ділення на 2.

Урок 65 Задачі і вирази на дії різного ступеня для засвоєння опрацьованих таблиць.

Урок 66 Коло і круг та їх елементи.

Урок 67 Вправи і задачі на засвоєння опрацьованих таблиць.

Урок 68 Таблиця ділення на 3.

Урок 69 Поняття «рік» і «місяць».

Урок 70 Одиниці вимірювання часу.

Урок 71 Задачі на визначення часу за циферблатом годинника.

Урок 72 Порівняння задач на збільшення числа на кілька одиниць.

Урок 73 Ознайомлення з таблицею множення числа 4.

Урок 74 Знаходження значень виразів зі змінною Складання задач за схемами.

Урок 75 Застосування таблиці множення числа 4 в обчисленнях та при розв’язуванні задач.

Урок 76 Таблиця ділення на 4.

Урок 77 Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 4.

Урок 79 Попереднє ознайомлення з поняттями «половина», «третина», «чверть».

Урок 80 Збільшення та зменшення числа в кілька разів. Практична робота по засвоєнню понять «більше в» і «менше в».(с 95-96)

Урок 81 Задачі з поняттями «більше в» і «менше в».

Урок 82 Порівняння складених задач з поняттями « більше в» і «більше на».

Урок 83 Правила порядку виконання дій у виразах. Задачі на суму двох добутків.

Урок 84 Ознайомлення з таблицею ділення на 5.

Урок 85 Вправи і задачі, які вимагають застосування таблиць множення числа 5 і ділення на 5.

Урок 86 Задачі на 3 дії. Творча робота з задачами. Обчислення виразів, які вимагають використання таблиць (с.103-104).

Урок 87 Складання і розв’язування задач. Порівняння виразів (с.104-105).

урок 88 Складання і розв’язування задач. Порівняння виразів.

Урок 89 Таблиця множення числа 6.

Урок 90 Вправи і задачі, які вимагають використання таблиць множення та ділення з числами 4-6 (с.106).

Урок 91 Складання виразів за таблицею. Вибір виразу для розв’язування задачі.

Урок 92 Таблиця ділення на 6.

Урок 93 Складання виразів. Розв’язування задач.

Урок 95 Кратне порівняння чисел.

Урок 96 Задачі про вік. Дії з іменованими числами.

Урок 97 Переставний закон множення.

Урок 98 Таблиця множення числа 7.

Урок 99 Вправи і задачі, при розв’язуванні яких використовуються таблиці множення та ділення. Порядок дій у виразах.

Урок 100 Таблиця ділення на 7. Використання таблиці ділення на 7 в обчисленнях.

Урок 101 Пошук плану розв’язування задач від запитання. Вправи на застосування таблиць множення і ділення з числом 7

Урок 102 Зв'язок між множенням та діленням

Урок 103 Порівняння задач на 2 і 3 дії

Урок 104 Таблиця множення числа 8

Урок 105 Складання виразів. Дії з іменованими числами

Урок 106 Складання задач за малюнками та схемами

Урок 107 Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі, в яких треба використати таблицю ділення на 8.(с 122)

Урок 108 Доповнення нерівностей і рівностей. Розв’язування задач. Порівняння виразів.(с122-123)

Урок 114 Таблиця ділення на 9

Урок 115 Вправи і задачі на використання таблиць множення та ділення

Урок 116 Розширення задач через числове дане. Знаходження значень виразів зі змінною. (с130-131)

Урок 117 Розв'язування задач різними способами

Урок 118 Центнер. Порівняння складених іменованих чисел

Урок 119 Множення чисел 1 та 0. Множення на 1 та 0

Урок 120 Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Задачі на різницеве порівняння двох часток

Урок 121 Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль

Урок 122 Множення числа 10

Урок 123 Множення та ділення на 10

Урок 124 Розв’язування задач на знаходження суми, один з доданків якої заданий кратним відношенням до іншого

Урок 125 Складання виразів за блок-схемами. Вправи та задачі, які містять дії з 1, 0 чи 10. (с. 139)

Урок 127 Нумерація чисел. Додавання і віднімання в межах 100

Урок 128 Зміна суми при зміні одного доданку на кілька одиниць

Урок 129 Різні способи додавання двоцифрових чисел. Додавання іменованих чисел. Прості задачі на додавання

Урок 130 Способи перевірки дії додавання. Задачі, що містять збільшення числа на кілька одиниць

Урок 131 Способи віднімання двоцифрових чисел. Віднімання іменованих чисел

Урок 132 Способи перевірки дії віднімання. Задачі, що містять різницеве порівняння чисел

Урок 133 Зміна різниці при зміні одного з компонентів на кілька одиниць

Урок 134 Одиниці вимірювання довжини, вартості, часу і маси. Розв’язування задач з цими величинами. Дії з іменованими числами

Урок 135 Способи перевірки множення. Задачі на множення. Розв’язування складених задач

Урок 136 Способи перевірки ділення. Задачі на ділення. Розв’язування складених задач.

 

  • Формуємо ключові, предметні та міжпредметні компетенції;
  • Повторюємо вивчене, поглиблюючи знання, закріплюємо новий матеріал за допомогою унаочнення. функціональних малюнків;
  • Диференціюємо за допомогою вправ з логічним навантаженням, додаткових завдань;
  • Працюємо самостійно, у групах, парах, колективно.